Ernyei Béla és a húsz százalékos gyümölcsléMa részt veszek a Szabó Péter által szervezett Teremtsd újra Önmagad! konferencián. (Lásd: Szeretek előadásokat hallgatni) Nagyon izgalmas interjúkat láttam, hallottam. (Halkan jegyezem meg, hogy a meghívott vendégek és nem a házigazda tették izgalmassá a napot.)

Ernyei Béla mondta a következő izgalmas gondolatokat arról, hogy hol vannak az értékek a mai világban.

A gondolatai szerint az értékek devalválása nem most kezdődött el, hanem ’94-’95-ben. 

Soma: Milyen érdekes, hogy én magam is úgy emlékszem, hogy fiatal koromban egy “kevéssel” több értékkel találkoztam. S ez most részemről nem az általános “régen minden jobb volt” lózung!

Azonban – folytatja Ernyei – az értékek romlása napjainkban nagyon felgyorsult.

Influenszerek, celebek. Ők azok, akik a véleményt most formálják. Ezzel nincs baj, mert egy esztergályos is érthet olyan dolgokat, amit más nem, de nem feltétlenül igaz, hogy élettapasztalattal nem rendelkező ember kell, hogy megmondja a nagy dolgokat. Ma már ezeknek az üzeneteknek a valóságtartalma 15-20%. Olyan ez, mint a gyümölcslének titulált dolog, aminek 15-20%-ban van csak köze a gyümölcshöz…

Mi, akik 100%-on nőttünk fel, ezzel nem tudunk mit kezdeni. S ez egy dráma.

Ez sajnos oda vezet, hogy akik egy ilyen előadást megnéznek, annak általában 2%-a tud az elhangzottakkal kezdeni valamit.

 

Eddig a gondolatok, ami miatt írtam ide. 

S, hogy lássuk, milyen érdekes a mindig kavargó és tanítást adó élet, hadd idézzem ide az általam tegnap olvasott bibliai szentenciát:

Máté 13:9 A kinek van füle a hallásra, hallja.
Máté 13:10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?
Máté 13:11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.

Máté 13:12 Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van.
Máté 13:13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.
Máté 13:14 És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondaj: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:

Máté 13:15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
Máté 13:16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.

Máté 13:17 Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.
Máté 13:18 Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.
Máté 13:19 Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.

Máté 13:20 A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;
Máté 13:21 De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.
Máté 13:22 A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.
Máté 13:23 A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az igét; a ki gyümöcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük