episztemológiaAz ismeretelmélet (más néven episztemológia (episztémé = ‘tudás’ + logosz = ‘elmélet’) vagy gnoszeológia (gnószisz = ‘ismeret’ + logosz = ‘elmélet’)) a megismerés feltételeit, határait kutató tudomány. A megismerés módszereit próbálja meghatározni, a tudományok alapjaival foglalkozik. Azt szeretné meghatározni, hogy mi a tudás, illetve hogy mi a tudás megszerzésének legbiztonságosabb útja. Témájába a megismerés szubjektuma és objektuma egyaránt beletartozik.

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ismeretelm%C3%A9let

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.